SİTE KULLANIM ŞARTLARI


Lütfen sitemizi kullanmadan önce site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. Sitemizdeki sanal mağazalardan alışveriş yaptığınızda bu mağazaların kullanım şartlarını kabul etmiş olursunuz. Woohoobox kullanıcı bilgilerini sanal mağaza sahipleri ile paylaşabilmektedir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına ,yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarda bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz doğru,zamanında ,işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

1. Sanal mağazalar fiyatlar ve sunulan ürün hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2. Sanal mağazalar, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4. Kullanıcı veya sanal mağaza sahibi site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişiminde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı ,yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Woohoobox yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan illişkileri kendi sorumluluğundadır.

6. Sitenin üyeleri sanal mağaza sahipleri ile yaşayacakları sorunlarda Woohoobox arabulucu görevini üstlenir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. İşbu Site’de yer alan ünvan ,işletme adı,marka ,patent,logo,tasarım,bilgi ve yöntem gibi tesvilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni firmaya veya belirtilen ilgisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılmaz ,yayınlanmaz,kopyalanmaz ,sunulamaz ve/veya aktarılamaz.Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

GİZLİ BİLGİ

1. Firma site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Ancak sanal mağazalar müşterilerine ait bazı bilgilere erişme hakkına sahiptir. Bu kişisel bilgiler;kişi adı-soyadı,adresi,telefon numarası ,cep telefonu,e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı sadece tanıtım,reklam,kampanya,promosyon,duyuru vb. Pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Woohoobox’un kendisine ait iletişim,portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek ,müşteri profiline uygun promosyon kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Gizli Bilgiler,ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emrediciyi mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4.Garanti Vermeme : İŞBU SÖZLEŞMEDE MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK,BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLERDE DAHIL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DAHİL) SARİH VEYA ZIMNİ ,KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Woohoobox sitesine üye olan kullanıcıların “favoriler”, “son gezilenler”, vb. bilgleri ticari amaçla site içerisinde kullanılabilir.

KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı ,doğru,eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden firma sorumlu tutulamaz.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan;tabii afetler,yangın,patlamalar,iç savaşlar ,savaşlar,ayaklanmalar, halk hareketleri ,seferberlik ilanı,grev,lokavt ve salgın hastalıklar ,altyapı ve internet arızaları ,elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse ,taraflar bundan sorumlu değildir.Bu sürede Taraflar’ın Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse ,sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten geçerli olacaktır.Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter ,kağıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faksı kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.